Skråens bestyrelse

Det er foreningen Skråen der driver spillestedet "Skråen i Nordkraft". 

Foreningen blev stiftet i 1978 og de første år blev Skråen udelukkende drevet af frivillige kræfter. Efterhånden som spillestedet og antallet af koncerter voksede kom der lønnet personale til, men indsatsen fra de frivillige er stadig rygraden i Skråens virke. 

For at blive medlem af foreningen, skal man være aktiv til Skråens arrangementer.

Skråens bestyrelse består af 7 personer. 4 er valgt på den årlige generalforsamling, 1 er udpeget af personalet og 2 er udpeget af bestyrelsen. Derudover er der én suppleant.

Bestyrelsen for 2019/2020 ses herunder

erik ravn
Gitte lindgaard kristensen
john
karin

Stine Karstenskov Østergaard
Valgt på Generalforsamlingen

 

Sara Primdahl Rasmussen
Valgt på Generalforsamlingen

Stefan Brandt
Valgt på Generalforsamlingen