Skråens Værdier

SKRÅENS VISION
Skråen vil udbyde et program af rytmisk musik, stand-up og shows, der til stadighed placerer Skråen som det væsentligste spillested i Nordjylland, og som en vigtig udbyder af kulturelle oplevelser.

MISSION
Skråen er et rytmisk spillested, der udbyder et bredt udvalg af rytmiske koncerter, stand-up og shows. Vi udbyder både de største nationale navne, internationale navne samt lokale kunstnere.

Med udgangspunkt i lokalerne på Nordkraft udvikler vi scenen for kultur i Aalborg, enten som arrangør eller som samarbejdspartner. 

VI:
Samarbejder og indgår i værdiskabende  netværk med Aalborg Kommune, erhvervslivet,  kulturlivet, foreningslivet og andre, der kan medvirke til at opfylde vores mission.

Vægter publikums behov højt.

 

VÆRDIER

Kvalitet indenfor genren
Skråen favner bredt, og vi vurderer kunstnerens kvalitet, indenfor de rammer de udfolder sig, og præsenterer kunstnere fra det øverste lag af disse rammer.

Godt købmandskab
Vi skal være gode købmænd, når vi køber artister, og altid vægte publikumsinteressen højt, så vores eksistensgrundlag ikke trues. 

Mod og lyst til at prøve nyt
Skråen har altid båret præg af entreprenørskab. Nye udfordringer er med til at udvikle og styrke os.

Vi har jord under neglene
På Skråen løfter vi i flok, og alle kan give en hånd med opstillingen og afviklingen.
Praktisk erfaring er en ressource, der vægtes højt.

Frivillighed og entusiasme
En stor del af Skråens virke bygger på frivillig arbejde/indsats, entusiasme og ansvarlighed for egne og fælles opgaver. 

 

Vi vægter et arbejdsmiljø, hvor disse værdier kan udfolde sig, og hvor det et godt at være frivillig, ansat og publikum. 

Vi stiller samtidig  krav til hinanden om, at man overholder disse værdier.