Skråens bestyrelse

Det er foreningen Skråen der driver spillestedet "Skråen i Nordkraft".

Foreningen blev stiftet i 1978 og de første år blev Skråen udelukkende drevet af frivillige kræfter. Efterhånden som spillestedet og antallet af koncerter voksede kom der lønnet personale til, men indsatsen fra de frivillige er stadig rygraden i Skråens virke.

For at blive medlem af foreningen, skal man være aktiv til Skråens arrangementer.

Skråens bestyrelse består af 7 personer. 4 er valgt på den årlige generalforsamling, 1 er udpeget af personalet og 2 er udpeget af bestyrelsen. Derudover er der én suppleant.

Bestyrelsen for 2022/2023 ses herunder
Mikael Borup
Formand
Valgt på Generalforsamlingen
Dorthe Svendsen
Valgt på Generalforsamlingen
Erik Ravn
Udpeget af bestyrelsen
Karin Fast
Udpeget af bestyrelsen
John Pedersen
Udpeget af Skråens personale
Stine Karstenskov Østergaard
Næstformand
Valgt på Generalforsamlingen
Nicklas Biegel Christensen
Valgt på Generalforsamlingen